Obsah stránky

Zakázky obce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listopad 2022

Název akce:             Stavební úpravy MŠ Vážany n/Lit.   
Vybraný dodavatel:                                   INSTA CZ, s.r.o.     IČO: 25374311
Cena původní/skutečná:

odhad do 9,5 mio. Kč bez DPH

Termín realizace: IV. Q 2022 - II. Q 2023

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Březen 2022

Název akce:

Oprava střešního pláště

budova soc. budovy, č. p. 278

Oslovení dodavatelé: Radek Pospíšil
  IČO: 44070268
  EUROIZOL Jirásek s.r.o.
  IČO: 28276094
  BARA FC s.r.o.
  IČO: 29136091
Vybraný dodavatel:                            Radek Pospíšil, IČO: 44070268
Cena původní/skutečná:

odhad do 481.389,- Kč

Termín realizace: II. Q 2022
Dokumentace, realizace:  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leden 2021

Název akce: Osazení radaru na info měření v obci
  (lokalita u kostela)
Oslovení dodavatelé: Bártek Rozhlasy, s.r.o., 
  IČO: 27781275
  Gemos Dopravní systémy, a.s.,
  IČO: 24132098
  Ing. Robert Ferfecki,
  IČO: 73927775
  Trasig s.r.o.,
  IČO: 26922151
Vybraný dodavatel: Trasig s.r.o.
Cena původní/skutečná: 64 486,- Kč / 64 486,- Kč
Termín realizace: I. Q 2021
Dokumentace, realizace: REALIZOVÁNO

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Březen 2021

Název akce:

Opravy a budování chodníků v obci

 

(lokalita od budovy OÚ kolem státní silnice směrem ke kostelu a dále po levé straně ke garážím pod novou výstavbou RD)
Oslovení dodavatelé: Helena Polášková
  IČO: 75600617
  Vyskočil RP, s.r.o.
  IČO: 25336878
  Pavel Dobeš
  IČO: 65373278
  SKR stav, s.r.o.
  IČO:26961474
Vybraný dodavatel:                            Vyskočil RP, s.r.o.
Cena původní/skutečná:

odhad do 450 000,- Kč / 917 287,- Kč (platební kalendář na 2 splátky, z toho      1, v r. 2021, 2, v r. 2022)

Termín realizace: II. Q 2021
Dokumentace, realizace: REALIZOVÁNO

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Červen 2021

Název akce:

Oprava VO v obci

 

(lokalita od ČOV ke kostelu v obou ulicích, Pekařova ulice ke křižovatce na Slavkov u Brna)
Oslovení dodavatelé: E. ON s. r. o.
  IČO: 25733591
  Ladislav Polášek
  IČO: 46985344
  Jan Kauf
  IČO: 66906164
  Lamberga s. r. o.
  IČO: 29241723
  Gamaku s.r. o.
  IČO: 60751622
  AKTÉ PT s. r. o.
  IČO: 05284368
Vybraný dodavatel:                            Ladislav Polášek
Cena původní/skutečná:

odhad do 550.000,- Kč / 506.185,- Kč

Termín realizace: IV. Q 2021
Dokumentace, realizace: REALIZOVÁNO

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listopad 2021

Název akce:

 Obnova třešňové aleje

 

 (lokalita cesta na Kobeřice)

Oslovení dodavatelé:

 Cercis s. r. o.

 

 IČO: 29309204

 

 Ing. Petr Klíma

Vybraný dodavatel:                           

 Cercis s. r. o.

Cena:

 215.604,- Kč

Získana dotace  od Nadace ČEZ:  150.000,- Kč

Termín realizace:

  IV. Q 2021

Dokumentace, realizace:

  REALIZOVÁNO

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další akce

1. Osazení trampolíny na dětském hřišti u OH (duben/2021) - HOTOVO.

2. Vybudování chodníčku od mostu přes řeku Litavu přes hájek s vyústěním

za křížkem a navazující na polní cestu do Křenovic (duben - květen/2021) - HOTOVO.

3. Stavební úpravy na sociálce v 1. NP (2. pol. r. 2021 a r. 2022).

4. Stavební úpravy pro odvední srážkových vod do kanalizace a vybudování zasakovacích jímek u ocelokolny v areálu bývalého JZD (odloženo).

5. Zateplení budovy MŠ, oprava střechy, osazení FVE, pořízení nových kotlů na vytápění a osazení rekuperačních jednotek v budově (odloženo, v r. 2022 bude zažádáno o dotace).

6. Zakoupení pozemku spolku BIKE Park, s cílem rekultivace a vytvoření krajinotvorného prvku s případnými sportovními a naučnými aktivitami (ZAKOUPENO, probíhají jednání s úřady, jednání o výkupu znehodnocených částí okolních pozemků, prováděcí studie, příprava na zadání PD a VŘ na dodavatele).

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.