Obsah stránky

Bartolomějské hody Vážany n/Lit. 2020

pondělí, 24. srpen 2020 | Kulturní a sportovní akce

Hned na úvod pojednání o letošních hodech nelze konstatovat nic jiného, než že i přes turbulentní názorové třenice na jejich organizaci a při respektování mimořádných opatření MZ ČR, se HODY 2020 perfektně vydařily.

Hody se konaly ve dnech 21. – 23. 8. 2020, dle naplánovaného programu a dle schváleného místa konání dvou hlavních večerních zábav ve venkovních prostorách dolní hospody.

Hodové dění v obci bylo pojato v ryze tradičním módu, kdy naši loňští stárci a stárky, kteří opět vzali společně na svá bedra dodržování tradice Bartolomějských hodů, se elegantně ujali své role a potvrdili kvalitu svého loňského „prvního“ stárkování.

Stárky vedla i letos Sabka Hrabovská, které patří velký dík za podporu stárků, zorganizování nástupu a za celkové dlouhodobé vedení celé skupiny stárků, až do nedělního hodového dění, zakončeného hodovou zábavou. Poděkování patří rovněž paní Nině Beranové, která Sabce zdatně sekundovala, přičemž díky jejím postřehům a námětům došlo k nejednomu zkvalitnění organizace celé akce.

Hody 2020 byly pestré!

Sobotní dopolední zvaní na hody v podání stárků, kteří v 10 hod. vyšli za doprovodu kapely Martiny Zavadilové do naší obce, aby po 4 hodinovém maratonu zakončili hodové zvaní v dolní hospodě, kde následně zajistili přípravu na večerní předhodovou zábavu.

Sobotní předhodová zábava, kde hrála hudební skupina Panorama, se nesla ve znamení „čekání na déšť“. Všichni přítomní (a bylo jich 180 návštěvníků) si nepřáli nic jiného, než jen aby nepršelo! Za občasného a celkem mírného deště se povedl nástup stárků, zpěvy v kole stárků a taneční veselí, a to vše až do 3. hodiny nedělní.

Neděle začala v 10 hod. velkou slavností v kostele sv. Bartoloměje, za účasti stárků a stárek a milého hosta, jeho excelence Charlese D. Balvo.

Blíže k dění v kostele místostarosta obce Ing. J. Řezáč: „Dne 23. 8. 2020 byla pro mnohé občany běžná neděle. To však neplatilo pro obec Vážany nad Litavou.  Tento den se uskutečnily v obci dvě významné události a to již tradiční Bartolomějské hody a návštěva Vatikánského zástupce. Vatikánský zástupce sv. Otce Františka nuncius J .E. Mons. Charles Daniel Balvo přijal pozvání a přijel do obce na hody aby  celebroval  v místním kostele bohoslužbu a to za přítomnosti Novoříšského opata Mariana Rudolfa Kosíka OPraem,  Slavkovského děkana Mgr. Milana Vavro, kněze P. Siarda Kamila Novotného OPraem a duchovního správce vážanské farnosti  P. Mgr. Petra Pavla Severiny OPraem, který na začátku bohoslužby přivítal nuncia. Zaplněný kostel, za přítomnosti vážanských stárků si vyslechl bohoslužbu slova. Nuncius ve svém kázání připomněl odkaz mučedníka sv. Bartoloměje, který je patronem farnosti. Na závěr bohoslužby obdržel nuncius od vážanských farníků dárek a za obec promluvil starosta obce Ing. Václav Matyáš, který ve svém krátkém proslovu poděkoval a předal rovněž malý dárek. Na závěr návštěvy si nuncius prohlédl obecní kroniku a rovněž se zapsal do této kroniky, kde napsal: „Děkuji Vám za krásnou návštěvu. Jsem velmi rád, že jsem měl možnost sloužit mši svatou v den svátku svatého Bartoloměje. Ať Bůh Vám žehná.  Charles D. Balvo, Apoštolský nuncius“. Že se nunciovi ve Vážanech n/Lit. líbilo, svědčí i to, že odjížděl až v pozdních odpoledních hodinách.“

Hodová neděle pokračovala od 13 hod. krojovaným průvodem po obci, zakončeným v sále horní hospody, kde stárci v 17 hod. předvedli nacvičený nástup. Hodový průvod po obci doprovázela dechová kapela Miločanka, která hrála i na večerní zábavě a získala si srdce snad všech návštěvníků, a to nejen díky kvalitně provedené hudební produkci, ale i proto, že členové dechovky svými „šoumenskými“ výstupy bavili všechny přítomné. Hodové zábavy se zúčastnilo 181 návštěvníků a stalo se tak snad v historii hodů poprvé, kdy nedělní návštěvnost překonala sobotní předhodovou zábavu.

Pořádání hodových zábav ve venkovních prostorách má svoje kouzlo, což nám mohou dosvědčit okolní obce (Hrušky, Šaratice, Křenovice, aj.), proto je pro naši obec na zváženou, zda už konečně nenastal čas na vytvoření amfiteátru v prostorách bývalého dvora JZD, který se sám svou rozlohou a vhodnou polohou nabízí k využívání pro společenské a kulturní akce tohoto typu.

Stárci a stárky - protagonisté akce HODY 2020 – Vážany n/Lit.:

Natálie Beranová a Kuba Tauber

Aneta Kunderová a Matěj Beran

Pája Kunderová a David Dočekal

Veronika Havlíková a Matěj Paseka

Kristýna Kolejkova a Pepa Přerovský

Adéla Žemlová a Ondřej Květenský

Katarina Vedrová a Antonín Polák

Radka Hlaváčová a Petr Menšík

Denisa Zittová a Adam Ševčík

Hody 2020 byly kompletně organizovány Obcí Vážany n/Lit.

Co se statistiky týká, tak sobotní – předhodovou zábavu navštívilo ca 180 hodovníků, nedělní hodovou zábavu ca 181 návštěvníků a nedělní odpolední hodový program – v postupném součtu zhruba 250 přihlížejících občanů.

Program HODŮ 2020 byl bohatý, naplněn úsilím nové stárkovské krve a snahou o udržení tradice, což se rozhodně podařilo.

Stárci a stárky, díky Vám a konkrétně za mě s obdivným „klobouk dolů“ …

Komentář: Ing. V. Matyáš, starosta obce

Pozn.: Fotografie k hodům budou postupně doplňovány...

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.