Obsah stránky

'Z Vážan do Vážan' 2017

středa, 20. září 2017 | Kulturní a sportovní akce

Se zajímavou aktivitou přišel Výbor pro kulturu a školství Obce Vážany n/Lit., kdy zorganizoval setkání "VÁŽAŇÁKŮ" z různých geografických míst okr. Vyškov.

Podrobné informace o akci podává paní Ludmila Pilátová:

Tato akce se konala v úterý 19. 9. 2017a byla naplánována na celý den. Senioři z Rousínova dojeli do Vážan nad Litavou autobusem ze Slavkova po půl desáté dopoledne. Po přivítání a doladění organizačních záležitostí jsme se šli podívat na „Oranžové hřiště“. Při minulém setkání jsme hostům Oranžové hřiště jen ukázali a prohlídku slíbili příště. Hosté si se zájmem prohlédli celý areál a zmínili jsme i řeku Litavu, kterou máme v názvu obce. Litava pramení v pohoří Chřiby jihozápadně od nejvyšší hory Chřibů Brdo. Teče převážně západním až jihozápadním směrem. Je to významný levostranný přítok Svratky. Délka Litavy se uvádí 58,3 km a do Svratky ústí v Židlochovicích.

Na nově otevřeném workoutovém hřišti většina z přítomných neodolala tomu, aby vyzkoušela některé cvičební prvky. Společně jsme posoudili náročnost cvičení pro nás – seniory. Při cestě z hřiště jsme zavzpomínali na záplavy a ukázali si nově zbudovaný chodník v uličce, která byla tehdy jednou z nejvíce postižených částí obce.

Další program byl přizpůsoben počasí. Měli jsme možnost navštívit děti v MŠ, prohlédnout si nově vyzdobené a upravené prostory školky a popovídat si s paní ředitelkou Stanislavou Babušíkovou a paní učitelkou Zdenou Chudárkovou. V knihovně jsme se zastavili na občerstvení, při kterém jsme si sdělili všechny novinky z poslední doby. Hosté si prohlédli výsledky našeho „Tvoření pro dospělé“, což byly vystavené obrázky, které budou ještě do konce října k vidění v obecní knihovně. Všichni zúčastnění měli možnost ohodnotit vystavené práce. Hodnocení bylo těžké, protože všechny obrázky buď oslovily svým tématem, nebo zpracováním a také mnohdy i svým zajímavým názvem.

Plánovaná vycházka zpět do Slavkova byla nahrazena autobusovou dopravou až do Rousínova. Na pěkném nádraží v Rousínově jsme, při čekání na spoj do Vážan, využili čas k tomu, že nám paní Magda - na mapě v čekárně - ukázala všechny zajímavosti Rousínova. Doplnila ji paní kronikářka Jana Božeková, která naše dnešní putování zaznamenávala. Byl to další velmi příjemný zážitek.

V Královopolských Vážanech nás čekala nejen prohlídka chráněné památky farního kostela sv. Filipa a Jakuba postaveného v letech 1763 až 1768, ale i prohlídka ostatních památek v okolí kostela. Paní Marie Bendová nám ukázala fotografie a přečetla z historických záznamů, které sepsal její tatínek. Královopolské Vážany měly i své kroje. V obci jsou dvoje hody a se zajišťováním stárků mají podobné zkušenosti jako my.

Po krátké procházce obcí jsme se sešli v SOKOLOVNĚ, která byla nově opravena a znovu začne sloužit veřejnosti. Paní Magda Rothkogelová nás seznámila se všemi akcemi, které pořádají v měsíci září a říjnu. Pozdravit nás přišel i pan místostarosta Zdeněk Šedý. Za občerstvení, hudbu a opravdu pohodově připravený společný den, patří poděkování nejen všem organizátorům, ale hlavně všem zúčastněným, kteří - stejně jako při minulém setkání - vytvořili skvělou a přátelskou atmosféru. Vzájemně jsme se ujistili, že se i nadále chceme společně setkávat. Naše akce nejsou určeny jen pro seniory, ale jsou otevřeny všem, kteří si udělají čas a mají chuť pobavit sebe i ostatní.

Ve Vážanech nad Litavou nás bylo 20 a v Královopolských Vážanech 38 účastníků… Takže ještě jednou všem moc děkujeme.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.