Obsah stránky

Vítání občanků Vážany n/Lit. 5/2022

čtvrtek, 19. květen 2022 | Kulturní a sportovní akce

V sobotu dne 14.5.2022 přivítal místostarosta obce Ing. Jaroslav Řezáč, spolu s dětmi a učitelkami z MŠ Vážany nad Litavou  a za doprovodu dvou nadaných dívek (na klávesy hrála Anetka Pišová a zpěv Karolína Čmelová) naše nové občánky (děvčátka): Lauru Pluskalovou, Zoru Hložkovou a Lindu Zborovskou.

Po úvodním vystoupení dětí z MŠ, které přednesly za doprovodu paní učitelek pásmo básniček a písniček, přivítala paní Hana Urbanová všechny přítomné a především rodiče, kteří v náručí přinesli svoje děti na slavnostní uvítání do života a představila občánky místostarostovi obce, který následně pronesl slavnostní proslov. 

V přivítacím úvodu paní Urbanová sdělila, že zvyk slavnostního vítání na obci je velice starý. Již bratři Mrštíkové ve svém Roku na vsi píší: Představený obce vítal nově narozené děťátko a přál mu: "Vyrůstej ve zdraví, vyrůstej do krásy, vyrůstej k radosti obce."

Místostarosta ve svém slavnostním projevu řekl: Narodil se člověk, jaká to prostá věta. Dále pronesl několik vět k maminkám a k tatínkům  i oběma rodičům, kde na závěr popřál jménem zástupců obce a jménem svým hodně rodinné pohody, naděje, lásky, zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti.

Komentář: Ing. Jaroslav Řezáč

Vítání občánků - květen Vážany n/Lit. 2022
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.