Obsah stránky

Vítání občánků - Vážany n/Lit. 11/2022

pátek, 02. prosinec 2022 | Kulturní a sportovní akce

V sobotu dne 26.11.2022 přivítal místostarosta obce Ing. Jaroslav Řezáč, spolu s dětmi a učitelkami z MŠ Vážany nad Litavou naše nové občánky - jmenovitě:

Adam Markel

Natálie Sedláčková

Tamara Novotná

Samuel Hemala

Damián Janoštík

Po úvodním vystoupení dětí z MŠ, které přednesly za doprovodu učitelek pásmo básniček a písniček, přivítala paní Hana Urbanová všechny přítomné, především však rodiče s jejich dětmi a představila občánky místostarostovi obce, který následně pronesl slavnostní proslov. 

Slavnostním vítáním občánků, které v letošním roce proběhlo ve dvou termínech (květen a listopad) a přivítalo celkem 9 narozených dětí do naší komunity, prokazuje každoročně vedení obce rodičům a jejich dětem velký respekt a zavazuje se je zaštítit a podporovat dle daných možností.

Jsme rádi, že se naše komunita rozrůstá, a to tak že i v dobách nadměrných úmrtí našich občanů (zejm. při covidu) stále početně rosteme. V r. 2012 žilo v naší obci 715 občanů a nyní jsme aktuálně na počtu 755.

Na další "Vítání občánků", které plánujeme na květen 2023 se již v tuto chvíli těší 3 děti, v tomto roce narozené…

Komentář: Ing. Václav Matyáš

Vítání občánků - listopad 2022
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.