Obsah stránky

VČS ČZS Vážany n/Lit. 2020

sobota, 08. únor 2020 | Ostatní

Dne 8. 2. 2020 se uskutečnila v sále Obecní hospody výroční členská schůze ZO ČZS Vážany nad Litavou.

Z  celkového  počtu 34 členů  se  výroční  členské  schůze  zúčastnilo 28 členů. Ostatní byli omluveni.

Členskou schůzi zahájila paní předsedkyně Jarmila Černáková, která přivítala jak přítomné členy svazu, tak naše hosty, kterými byli předsedkyně ÚS ČZS Vyškov paní Kateřina Štouračová a starosta obce Ing. Václav Matyáš.

Ing. Jaroslav Řezáč zhodnotil rok 2019 a přednesl plán činnosti na rok 2020, kde kromě již tradičních akcí (19. ročník koštu slivovice, který se uskuteční 7.3.2020 a vánoční koncert naplánovaný na 12. 12. 2020) je chystaný sjezd rodáků.

Paní Marie Zachovalová předložila rozbor hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020. Předseda kontrolní komise pan Josef Holub přednesl zprávu kontrolní komise za rok 2019.

Paní předsedkyně ÚS ČZS Vyškov Kateřina Štouračová poděkovala za pozvání a vysvětlila několik záležitostí ohledně zápisu do spolkového rejstříku, EET a chystaném zahrádkářském zákoně či petici na podporu tohoto zákonu.

Starosta obce Ing. Václav Matyáš poděkoval ZO ČZS za spolupráci a součinnost při pořádání obecních akcí a zdůraznil, že i když v dnešní době zahrádkáři už neplejí záhonky jako dříve, tak přesto jsou velmi důležití při zabezpečování akcí, které pořádá obec. Dále slíbil podporu pro dnes již tradiční akce jako je košt slivovice nebo vánoční koncert.

Závěrem proběhla všeobecná diskuse o všem možném.

Statistika: K 1. 1. 2020 má ZO ČZS 34 členů, z toho je 14 členů do 70 let a 20 členů nad 70 let. Průměrný věk činí 69 let.

Komentář podal: Ing. Jaroslav Řezáč

ČZS Vážany nad Litavou

 

VČS ČZS Vážany n/Lit. 2020
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.