Obsah stránky

Ukliďme naše Vážany n/Lit. 2020 - ihned, jakmile bude příležitost ...

neděle, 19. duben 2020 | Ostatní

V sobotu 4. 4. 2020 se měla konat úklidová akce v katastru obce Vážany nad Litavou, pod celorepublikovou záštitou - "Ukliďme Česko". Bohužel z důvodů výskytu onemocnění COVID-19 byla tato akce celorepublikově zrušena.

U nás byla však nahrazena novou, časově rozloženou úklidovou akcí (od 14. 4. do 10. 5. 2020), pod názvem „Ukliďme naše Vážany n/Lit. 2020“.

Navzdory pochybnostem některých lidí byl úklid okolí naší obce i v nouzovém stavu uskutečněn, a to dokonce v „předtermínu“, k datu 19. 4.2020!

Stejně jako v minulých ročnících úklidů byly rozplánovány trasy okolo naší obce, na které se vydávali místní občané, kterým záleží na čistotě našeho okolí a na zdravém životním prostředí, ve kterém všichni žijeme.

Malá rekapitulace letošního úklidu dle jednotlivých tras, sestavených předsedou výboru pro ŽP, Davidem Halamkou:

1. Od mlýna směr Hrušky, dál k pomníku p. Látala, k Litavě a odtud na kopec k rozcestníku s nápisem Zahrádky a i po druhém břehu Litavy. Hotovo: Žampachovi a Bělouchovi.

2. Od garáží na Itálii podél rozcestníku Zahrádky směrem ke slavkovské hranici za potokem doprava po polní cestě až k silnici na Slavkov. Hotovo: Stříbrní.

3. Nad Vinohrady k patě skládky a dále po polní cestě od Kobeřic až k dolnímu poldru. Hotovo: Frýbortovi, Květenští.

4. Od dolního poldru k cihelně, dále až k aleji Náloch, potom vlevo na rozcestí. Hotovo: Halamkovi.

5. Pod Drůbežárnou a pod Vinohrady, dále vpravo k potoku. Hotovo: Stříbrní

6. Od dolního poldru potokem až k hornímu poldru. Hotovo: Halamkovi

7. Z Vážany n/L. po silnici na Slavkov, od křížku okolo vodojemu až na státní. Hotovo: Matyášovi, Schořovi, Žampachovi.

8. Okolo lesíčka a v lesíčku u silnice na Slavkov: Hotovo: L. Pilátová

9. Za hřbitovem. Hotovo: J. Řezáč

10. Na nové ulici a dále přes obecní sad až na hraničky s Hruškami a místní komunikace od lípy do areálu bývalého ZD. Hotovo: Javůrkovi, Stříbrní

Na trasy se vycházelo individuálně a v různých časech tak, aby byly dodrženy dané zásady, určené pro volný pohyb osob v přírodě v období nouzového stavu. Sebrané pytle byly svezeny dle nahlášených míst. Celkem bylo nasbíráno 18 pytlů odpadu a akce se zúčastnilo něco přes 20 občanů.

S potěšením zejména na mojí straně, že se úklid podařil a s díky za nasazení, Vám - obětavým spoluobčanům, kteří jste úklid prováděli, starosta obce Ing. V. Matyáš

Ukliďme Vážany n/Lit. 2020
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.