Obsah stránky

Ukliďme Česko - Vážany n/Lit. 2022

neděle, 10. duben 2022 | Ostatní

V sobotu 2. 4. 2022 se měla konat úklidová akce v katastru obce Vážany nad Litavou, pod celorepublikovou záštitou - "Ukliďme Česko". Bohužel z důvodů nepřízně počasí byla u nás tato akce přesunuta na sobotu 9. 4. 2022. Avšak ani nový termín neskýtal pohodu na klidnou úklidovou činnost, proto byla s příchozími učiněna dohoda, že si každý vybere jednu z naplánovaných tras a úklid provede do 14 dnů, tj. do 23. 4. 2022. Splnění úkolu nahlásí starostovi obce, vč. popisu trasy, zda se na ní nenachází větší předměty na odklizení, které by následně provedli obecní pracovníci. Jako úložiště pytlů se sebraným odpadem bylo vybráno místo před budovou OÚ, u obecní popelnice.

Trasy na úklid, s cílovým bodem – OÚ Vážany n/Lit.:

1. Od konce obce směrem polní cestou na Slavkov u Brna, dále vlevo na most přes řeku Litavu k pomníku p. Látala a přes lesíček u mlýna zpět ke garážím u Litavy.

Zajišťuje: Zdena Javůrková s dětmi.

2. Od lesíčka (pod drůbežárnou) po trase pod Vinohrady, potom podél potoka až k dolnímu poldru a zpět do obce.

Zajišťuje: Alena Stříbrná s dětmi.

3. Od pěšiny za hřbitovem, podél svodnice směr Hrušky, dále po svodnici okolo obecního sadu k cihelně a polní cestou k ovocné aleji v Nálochu. Dále polní cestou na „koberskou cestu“ a zpět okolo Božích muk do obce.

Hotovo: Jaroslav Řezáč (jako jediný se v den akce sám vydal na trasu)

Jeho komentář: “Skladba odpadu je různá, nejvíce to jsou papíry, igelitky, PETky, plechovky od piva, respirátory atd., ale taky pytel od obilí. Hodně foukalo a celkem mi to zabralo ca 2,5 hod.“

4. Od konce obce podél rozcestníku Zahrádky směrem ke slavkovské hranici, dále za potokem doprava po polní cestě až k silnici na Slavkov a zpět okolo lesíčka do Vážan n/Lit.

Zajišťuje: volné, zatím neobsazeno

5. Nad Vinohrady k polní cestě, vedoucí zpět do naší obce k Božím mukám a dále po horní polní cestě a dolní místní komunikaci zpět.

Zajišťuje: volné, zatím neobsazeno

6. Od mostu přes potok k hornímu poldru.

Zajišťuje: volné, zatím neobsazeno

 

Na trasy se tedy bude vycházet individuálně, dle volnočasového režimu dobrovolníků.

Pokud má někdo z občanů o obsazení některé trasy zájem, rezervujte si ji na OÚ, kde si rovněž vyzvednete pytle na sběr. Za celou naši obec děkuji všem obětavým občanům za jejich pracovní nasazení...

Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.