Obsah stránky

Ukliďme Česko - Vážany n/Lit. 2019

sobota, 06. duben 2019 | Ostatní

V sobotu 6. 4. 2019 se opět po roce konala úklidová akce v katastru obce Vážany nad Litavou, pod celorepublikovou záštitou "Ukliďme Česko".

V 8:30 hod se sešlo zhruba 30 místních občanů (ca 10 dětí a 20 dospělých), kteří se rozdělili do 2 sběračských skupin a vydali se na předem určené trasy.

Koordinátor akce, David Halamka (předseda výboru pro ŽP), určil zcela jednoznačně trasy sběru a zavedl nový organizační prvek - postupné rozdělování skupin na sběračské podskupiny.

První skupina čítající ca 15 lidí byla převezena na hranice katastru obce Vážany n/Lit. s katastrem Kobeřice. Odtud se vydaly dvě  podskupiny do dvou směrů a následně se ještě jednou rozdělily na další dvě podskupiny... To stejné realizovala i druhá skupina sběračů, která byla přepravena až ke státní silnici ke Slavkovu. Organizačně to bylo zvládnuto na jedničku a tímto systémem dělení skupin se efektivně vyčistil od odpadků téměř celý katastr naší obce.

Všechny skupiny a podskupiny se na sobotní akci zaměřily výhradně na úklid lehčího odpadu, přičemž měly za úkol zmapovat černé skládky většího rozsahu a nahlásit je na závěr akce starostovi, který následně s pracovní skupinou pod obcí a za pomocí mechanizace, nechá tyto černé skládky odstranit.

Sbíralo se do plastových a jutových pytlů, kterých bylo na závěr spočteno celkem 38 ks.

V porovnání s minulými roky lze hovořit o malém zlepšení situace, bylo sebráno menší množství lehkého odpadu a velký odpad z černých skládek nebyl hlášen letos vůbec.

Statistika:

- v r. 2016 zhruba 20 občanů a sebralo se tolik odpadu, který byl prezentován jedním a půl 7 t traktorových vleků,

- v r. 2017 se na akci podílelo ca 40 občanů a sebrala se pouze 1/3 odpadu z r. 2016,

- v r. 2018 bylo 40ti občany sesbíráno 40 pytlů odpadu a další kusový odpad.

Všem účastníkům úklidové akce, kteří si našli na úklid okolí naší obce čas, a kterým není lhostejný případný nepořádek na okrajích cest a komunikací vedoucích kolem naší obce a uvnitř naší obce, patří velký dík a uznání za jejich nasazení.

Akci budeme opakovat opět v příštím roce.

Komentář k akci podává: Ing. V. Matyáš

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.