Obsah stránky

Tříkrálový koncert Vážany n/Lit. 2024

pondělí, 08. leden 2024 | Kulturní a sportovní akce

Tříkrálový koncert

Římskokatolická farnost Vážany nad Litavou uspořádala v pátek dne 5.1.2024, v předvečer Tří králů, v kostele sv. Bartoloměje Tříkrálový koncert cimbálové muziky Kalečník z Rousínova pod vedením primáše Ing. Pavla Švejnohy.

Po osmnácté hodině, kdy odezněly kostelní zvony, zazněla úvodní skladba cimbálovky. Úvodní slovo pronesl duchovní správce farnosti P. Siard Kamil Novotný, který přivítal cimbálovou kapelu, všechny přítomné a připomněl, že 6. ledna si připomínáme Zjevení Páně lidově Tří králové, kdy do Betléma přišli tři mudrci (Kašpar, Melichar a Baltazar) a přinesli královské dary – zlato, kadidlo a myrhu.

Pan primáš Pavel Švejnoha poděkoval za pozvání a ve svém krátkém úvodu připomněl, že koncert se ponese v duchu naděje, radosti a veselosti. Před každou skladbou představil píseň či koledu, která se bude hrát a následně tato píseň či koleda v podání členů souboru byla zahrána a zazpívána. Zaplněný kostel si vyslechl nádherný koncert lidových písní, koled českých a především moravských upravených Jiřím Pavlicem a cimbálovkou Hradišťan. Než zazněla závěrečná skladba, pan primáš představil jednotlivé členy souboru.

Následně pan farář poděkoval za krásný hudební zážitek a vyzval všechny přítomné, aby na závěr si zazpívali v doprovodu cimbálovky Narodil se Kristus Pán. Po skončení koncertu byl pan primáš požádán, aby se podepsal do místní kroniky.

Ing. Jaroslav Řezáč

člen farní rady

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.