Obsah stránky

Tříkrálový koncert Vážany n/Lit. 2023

čtvrtek, 12. leden 2023 | Kulturní a sportovní akce

Tříkrálový koncert

Římskokatolická farnost Vážany nad Litavou uspořádala v pátek 6.1.2023 na Tří krále v kostele sv. Bartoloměje Tříkrálový koncert cimbálové muziky Kalečník z Rousínova pod vedením primáše Ing. Pavla Švejnohy.

Úvodní slovo pronesl duchovní správce farnosti P. Siard Kamil Novotný, který přivítal přítomné a připomněl, že právě v tento den si připomínáme Zjevení  Páně lidově Tří králové, kdy do Betléma přišli tři mudrci (Kašpar, Melichar a Baltazar) a přinesli královské dary – zlato, kadidlo a myrhu.

Pan primáš Pavel Švejnoha poděkoval za pozvání a představil jednotlivé členy souboru. Před každou skladbou představil píseň, která se bude hrát a následně tato píseň v podání členů souboru byla zahrána. Zaplněný kostel si vyslechl nádherný koncert lidových písní,  především moravských. Na tomto koncertu byl připomenut i rodák z Rousínova p. František Sušil, který vydal sbírku lidových písní a některé tyto písně zazněli v podání cimbálovky na tomto koncertě.

Na závěr, po hodinovém koncertu, udělil pan farář všem přítomným požehnání.

Ing. Jaroslav Řezáč

člen farní rady

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.