Obsah stránky

WORKSHOP - Studie využitelnosti zámečku Vážany n/Lit. 1. - 3. 2. 2019

sobota, 02. únor 2019 | Ostatní

Právem by tento článek měl začínat úvahou "Jakým způsobem a jak vůbec by měla obec směrovat další využití objektu bývalého zámečku", který je po stavební stránce stále ještě v kondici, ale bez nového razantnějšího finančního vstupu bude rychle chátrat.

A právě proto, kdy hledáme korektní využití této budovy a zejména i proto, že musíme „nějak“ začít, byli pozváni studenti VUT Brno – Fakulty stavební, aby nám náš zámeček posoudili a navrhli nám ve svých studiích možnosti budoucího využití tohoto objektu.

V pátek 1. 2. 2019 v 14:00 hod přivítal starosta obce Ing. V. Matyáš spolu s místostarostou obce Ing. J. Řezáčem vedoucího skupiny 24 studentů, pana Ing. arch. A. Guzdeka. V zasedací místnosti OÚ Vážany n/Lit. představil starosta studentům naši obec a spolu s místostarostou potom přiblížili skupině mladých architektů právě tolik skloňovaný objekt zájmu – zámeček.

Studenti byli ubytováni v nové výcvikové místnosti hasičky a dostali k dispozici pro svoji práci i zasedací místnost OÚ. Následně je jejich vedoucí rozdělil do 6 týmů, z nichž každý měl svůj individuální úkol, který u všech skupin vyúsťuje k jedinému cíli, kterým je studie využitelnosti objektu.

V 15:00 hod se všichni přesunuli na zámeček, který si budoucí architekti detailně prohlédli (nutno zmínit, že studenti neváhali prolézt nejen půdy a sklepní prostory, ale zajímali se i o přilehlou budovu bývalé konírny, sousedící s hospodou a navrhli, že do svých studií zahrnou i okolní prostory, kterými jsou dvůr bývalého JZD a park ze spodní strany budovy).

A tak započala náročná práce zaměřování, posuzování, porovnávání, studování projektů a pasportu budovy a jejího okolí, která se překlenula i do sobotního dne.

V sobotu 2. 2. 2019 se v horní hospodě sešli studenti se starostou obce a s předsedkyní výboru pro KŠ L. Pilátovou, která jim udělala krátkou přednášku o historii obce, se zaměřením na dějiny zámečku a jeho provázanost k jednotlivým majitelům, kteří se v průběhu dlouhých let na objektu střídali. Následně provedl starosta obce studenty po obci a udělal jim komentovanou prohlídku, aby byli v obraze, kde se vůbec nacházejí, jaká z obce vychází energie a zejména mentalita jejího dění.

V neděli 3. 2. 2019 dopoledne proběhly na OÚ v zasedací místnosti prezentace jednotlivých studentů, zaměřené na návrhy architektonického a účelového využití zámečku. Poté budou studenti svoje materiály zpracovávat ve svých ročníkových pracích a zhruba v dubnu 2019 proběhnou na Fakultě stavební tzv. kritická posouzení, kterých se můžeme za obec zúčastnit.

A tím se dostáváme k cíli celého této akce, čímž budou výstupní materiály, které může obec následně využít pro oslovení projektantů, rozpočtářů a dotačních subjektů tak, abychom měli jasno, co bude se zámečkem dál, kolik by to stálo finančních prostředků a kde bychom je měli zajistit.

Touto akcí nám v obci začala nová etapa v rámci ZUB (zhodnocování, udržování a budování), zaměřená na jednu z největších budov v majetku obce. Nutno podotknout, že studenti tuto studii pro obec vykonávají bez nároku na honorář. V případě, že by studii prováděla odborná firma, dovedeme si představit, že by se toto odehrávalo ve finančním plnění několika stovek tisíc Kč.

Komentář podal Ing. V. Matyáš, který tímto děkuje všem studentům a vedoucímu Fakulty stavební při VUT Brno za jejich přínos pro naši obec!

WORKSHOP - Studie využitelnosti zámečku Vážany n/Lit. 1. - 3. 2. 2019
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.