Obsah stránky

Společné setkání seniorů v Rousínově 2017

středa, 24. květen 2017 | Kulturní a sportovní akce

Setkání se seniory v Rousínově

V úterý 23. 5. 2017 jsme měli domluveno setkání se seniory v Rousínově. Sraz byl na autobusovém nádraží v Rousínově o půl desáté.

Všechny společně nás přivítala usměvavá paní Magda Rothkogelová. 

Od paní Jany Božekové se nám dostalo výkladu o historii autobusového nádraží a jeho okolí a její výklad nás provázel na každém místě, kde jsme se v Rousínově zastavili. Vše měla pečlivě připravené, takže v nás našla pozorné posluchače.

  • Naše další cesta vedla do Domu s pečovatelskou službou, kde jsme si ve společenské místnosti vyslechli paní J. Havířovou, která nás seznámila s provozem tohoto domu, odpověděla na naše četné dotazy a provedla nás budovou. Mohli jsme nahlédnout i do bytů a zázemí. Bylo to nesmírně zajímavé a bylo vidět, že práce čtyř zaměstnankyň je spíše jejich koníčkem než prací. Zkušenosti 11 let provozu tohoto domu jsou takové, že snad neexistuje situace, na kterou by pracovnice nebyly připraveny.
  • Navštívili jsme židovský hřbitov a bývalou synagogu, nyní kostel Československé církve husické, kde naši skupinku – 9 „vážaňáků“ a 16 „domácích účastníků“ - přivítala a poutavě  pohovořila - nejen o historii této budovy -  paní Libuše Jarošová. Mohli jsme si zakoupit knihy, nebo různé drobné předměty, takže budeme mít trvalou památku i na toto setkání. Výtěžek z prodeje bude věnován dětem, kterým jsou financovány různé zájmové kroužky atd.
  • Na radnici se nám dostalo přijetí panem místostarostou Zdeňkem Šedým.  Toto příjemné setkání proběhlo v prostorách obřadní síně. Obě strany projevily zájem v našich společných setkáváních a aktivitách pokračovat a vzájemně si předávat své zkušenosti.  Ve stejné budově jsme mohli navštívit výstavu fotografií, která bude putovat nejen po různých městech v Česku, ale i po městech maďarských.
  • Prošli jsme kolem rodného domu Františka Sušila a dále jsme se podívali do ZUŠ, kde před budovou stojí busta tohoto rousínovského rodáka.
  • Na zahradě za restaurací Záložna jsme si krátce odpočinuli a potom naše kroky vedly do  „Ukázkové zahrady“, kde  nás přivítala a se vznikem této krásné zahrady seznámila paní učitelka Hana Pivečková.
  • Závěr naší návštěvy byl věnován povídání, předávání informací, opékání špekáčků a také posezení u příjemné živé hudby, kterou pro nás připravila paní Květa Šmerdová.

Počasí naší akci také přálo, takže si odnášíme nejen spoustu neopakovatelných zážitků a zajímavých informací, ale také pocit, že naše spolupráce je pro obě strany - a hlavně pro každého z nás - velkým obohacením. Těšíme se na další společné setkání – tentokrát zase v naší obci.

Poděkování patří všem shora jmenovaným a i všem 25 účastníkům, kteří s takovým nadšením připravují a zúčastňují se našich společných akcí. Vždyť poznávání jak se žije jinde je tak neocenitelné…

 

K akci dodává členka výboru a školství paní Alena Stříbrná:

V úterý 23. května 2017 jsme se z vážanské autobusové zastávky vydali v počtu 8 občanů Vážan nad Litavou směr Rousínov. Naše setkání s rousínovskými seniory začlo v Domě chráněného bydlení. Domov pro starší spoluobčany byl velmi zajímavým zastavením. Lidé zde mají veškerou péči a je zde vytvořen pocit soukromí, bezpečí a komfortu. Odtud jsme pokračovali na židovský hřbitov a do synagogy, která již od poválečného období patří Československé církvi husitské a probíhají zde bohoslužby, svatby i poslední rozloučení. Průvodkyní nám byla paní jáhenka, která nás seznámila s historií židovského obyvatelstva, která sahá hluboko do minulosti a dokonce jsme se dozvěděli, že svého času tvořili židé 55 % obyvatelstva města Rousínova.

Naše kroky ze synagogy vedly na „starou radnici“, kde právě probíhá výstava fotografií MEZINÁRODNÍ FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA "OČIMA, SRDCEM, OBJEKTIVEM" českých a maďarských autorů. Po této výstavě nás oficiálně uvítal místostarosta města pan Zdeněk Šedý a vyzval nás k návštěvě jeho rodné obce Královopolských Vážan. Po této kulturní zastávce na nás čekala „příroda“ a to v podobě zahrad, které se na různých místech Rousínova nacházejí. Ale naším hlavním cílem byla přírodní zahrada, kterou spravuje Základní škola Rousínov. Už z dálky bylo vidět, že cesta stála opravdu za to. Zahradní altánek uprostřed bujné květeny se stal naším útočištěm. A už bylo na stole pohoštění. Pomazánky, cukroví, buchty, koláčky a mnoho dalších dobrot a opékání špekáčku jako zlatý hřeb setkání. Zkrátka a dobře jsme strávili velmi příjemný čas s velmi příjemnými lidmi. Taková setkávání by rozhodně měla být častěji. Obohacují, posilují, stmelují a vůbec jsou prospěšná na těle i duši. My s Josefínou všem moc děkujeme.

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.