Obsah stránky

Sokolský slet ve Vážanech n/Lit. 2018

úterý, 26. červen 2018 | Kulturní a sportovní akce

Mgr. Zdeňka Javůrková nám k této akci napsala:

Celá neděle 17. 6. 2018 byla věnována pro mnohé velmi významné události. V naší obci probíhal sokolský slet. Celkem se sletu zúčastnilo kolem 100 cvičenců, z nichž někteří cvičili více skladeb. Dopoledne bylo pro cvičence velmi důležité, neboť se seznamovali s plochou našeho fotbalového hřiště. Probíhal nácvik jednotlivých skladeb a nástupů cvičenců na plochu tak, aby vše odpoledne předvedli v co nejvyšší kvalitě.

V době oběda cvičenci uvítali povozy s koňmi, které je odvezly na připravený gulášek. Pro řadu z nich to byl velký zážitek a velice si tuto možnost cestování naší obcí chválili.
Ve 13 hodin byla akce zahájena průvodem obcí, který vycházel od lípy. Dále průvod pokračoval k pomníku padlých, kde sokoli položili věnec, aby osobně uctili památku obětí 1. a 2. světové války. Poté průvod pokračoval obcí na fotbalové hřiště, kde všichni nastoupili a s úctou vyslechli Českou a Slovenskou hymnu v podání Veroniky Nezhybové. Následně celý program moderovala Marie Gottwaldová.

Kolem 14 hodiny započal hlavní program, na který se všichni velice těšili. Postupně cvičenci předvedli jednotlivé skladby. Nejprve se předvedl „Cirkus“, následovaly nejmenší děti s rodiči se skladbou „Méďové“, a hned na to děti se skladbou „Děti to je věc“. Po krátké přestávce předvedli cvičenci skladby „Cesta“, „Siluety“ a „Princezna republika“. Jako poslední sokoli předvedli skladbu „Borci“.

Sokolský slet měl velký úspěch nejen u samotných cvičenců, ale také u publika. Jako pořadatele nás velmi potěšilo pozitivní hodnocení cvičenců, kteří již mají za sebou několik sletů. Lze říci, že se nám tato neděle velmi zdařila, ať už díky tomu, že jsme jako cvičenci konečně nezmokli, tak díky velmi milé atmosféře.
 

Závěrem bychom jménem Tělocvičné jednoty Sokol Vážany nad Litavou chtěli vyjádřit velké díky za pomoc a podporu ze strany obce a SDH Vážany nad Litavou. Poděkování patří také TJ Vážany nad Litavou oddílu kopané za zapůjčení hřiště a dalších prostor. Kdybychom chtěli poděkovat všem, byl by to velmi dlouhý seznam a mohli bychom na někoho zapomenout. Proto si dovolíme poděkovat všem, kteří nám ať finančně, tak formou daru nebo i vlastní rukou pomohli a díky nimž se nám tato akce podařila uskutečnit.

Všem divákům děkujeme za to, že přišli a ocenili nás potleskem.

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.