Obsah stránky

Slavnostní otevření MŠ Vážany nad Litavou 2023

čtvrtek, 07. září 2023 | Ostatní

Slavnostní otevření MŠ Vážany nad Litavou

Slavnostní otevření MŠ se konalo dne 4. 9. 2023 za přítomnosti bezmála 70 účastníků, občanů, kteří měli zájem o prohlídku nově rekonstruované budovy MŠ a hřiště na školní zahradě, vybaveného zcela novými hracími prvky.

Zahájení patřilo proslovům, kdy se úvodního slova ujal starosta obce Ing. Václav Matyáš, který přítomné srdečně přivítal a krátce osvětlil náročnost realizace tohoto projektu, kdy spolufinancování ve výši téměř 4 mio. Kč bylo zajištěno dotací přes Státní fond životního prostředí České republiky. Sdělil, že celkové náklady se vyšplhaly přes 14 mio. Kč. Poděkoval všem, kteří se na projektu podíleli, a to zejména dodavatelské společnosti INSTA CZ, s.r.o., zastoupené přítomným panem Tomášem Wolkrem a učitelskému sboru, který bravurně zvládl provoz školky při stavebních a instalačních realizacích, což nebylo vůbec jednoduché, zejména pro zajištění bezpečnosti dětí, na stavbě se pohybujících. Z úst paní ředitelky vz. Evy Matušů, zazněla slova díků směrem k Obci, která projekt financovala a pochválila výbornou spolupráci s panem stavitelem, kdy bylo mnohdy nutno nacházet krkolomná řešení pro zajištění provozu MŠ. Neopomněla dodat, že největší podíl na realizaci rekonstrukce připadá starostovi obce a potažmo celému zastupitelstvo, vč. zastupitelům obce z minulého volebního období.  

Po paní ředitelce se slova ujal rodák z Vážan nad Litavou, bývalý starosta obce Těšany a současný poslanec PSP ČR Ing. Miroslav Zborovský, který byť většinu svého času tráví ve sněmovně, tak duchem bývá často ve své domovině. Vyjádřil velkou radost nad naší vzkvétající obcí, nad mnoha realizovanými projekty, přičemž rekonstrukci budovy MŠ bere jako jedno z nejpovedenějších realizovaných děl. Na závěr popřál školce mnoho spokojených dětí a radostnou práci celému pedagogickému sboru.

Následně všichni výše jmenovaní společně přestřihli pásku, a tím symbolicky zahájili letošní provoz mateřské školy.

Nechyběl ani slavnostní přípitek, po kterém mohla široká veřejnost shlédnout modernizované prostory, včetně nového vybavení zázemí a školního hřiště. Herní prvky dodala společnost Bonita Group Service, s.r.o., v hodnotě ca 800 tis. Kč, přičemž financování bylo podpořeno částkou 300 tis. Kč od ČEZ Nadace a částkou ca 180 tis. Kč, kterou přes portál DONIO zaslali jak místní občané, tak zejména (v drtivě majoritním podílu) místní a i vzdálenější (s obcí dlouhodobě spolupracující) podnikající subjekty. Za finanční příspěvky všem moc děkujeme!

Závěrem popřejeme všichni naší MŠ, ať jejími branami projde co nejvíce spokojených dětí, rodičů a zaměstnanců.

Komentář: Eva Matušů, ředitelka MŠ, vz.

Slavnostní otevření MŠ Vážany nad Litavou 2023
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.