Obec Vážany nad Litavou

Vážany nad Litavou

  ZOBRAZIT MENU

Obsah stránky

Sdělení ve věci objízdné trasy silnice I/50 (obchvat města Slavkov u Brna)

Při rekonstrukci opravy povrchu obchvatu města Slavkov u Brna byla Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem dopravy (dále jen „ KrÚ JMK“), povolena částečná uzavírka silnice I/50. Termín uzavírky byl stanoven od 20.03.2018  7:00 do 18.05.2018 18:00. Současně byla stanovena dopravním značením objízdná trasa přes město Slavkov u Brna, kde mimo jiné byla provedena změna úpravy přednosti v jízdě v křižovatkách ulic Čs. armády X Slovákova a Čs. armády X přípojné rameno silnice I/50. Při této úpravě provozu dochází k omezení možnosti vyjetí linkové dopravy z místní komunikace ul. Nádražní na silnici I/54 (ul. Čs. armády). Tato problematika bude operativně řešena doplněním vodorovným dopravním značením V 12b „Žluté zkřížené čáry“, které budou umístěny na silnici I/54 v místě před připojením s místní komunikací ul. Nádražní. Značení vyznačuje plochu, na kterou nesmí řidič vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše. Tímto bude zlepšen stav z hlediska plynulosti linkové dopravy.

 

K požadavku umístění přenosného světelného signalizačního zařízení v křižovatce silnic I/54 (ul. Čs. armády) X přípojné rameno silnice I/50 uvádíme, že požadované bylo projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR, DI Vyškov, který umístění tohoto zařízení nedoporučuje. Důvodem je následné zhoršení plynulosti provozu na všech dotčených komunikacích. Na  základě uvedeného tedy MěÚ Slavkov u Brna a KrÚ JMK nestanoví doplnění přenosným světelným zařízením na uvedených pozemních komunikacích.

 

 

Odbor správních činností a živnostenského úřadu

Oddělení dopravně správních agend – vedoucí oddělení

Městský úřad Slavkov u Brna

Palackého náměstí 260

68401 Slavkov u Brna

 

Datum a čas: 29.03.2018 12:22
Napsal: Zam
Kategorie: Pozvánky a výzvy

Obsah postranní lišty

Důležitá oznámení

Na Sokolovně byla zahájena zimní sportovní sezóna. Rozvrh cvičebních hodin na Sokolovně je uveřejněn na webu obce: https://vazanynadlitavou.cz/sport/

Oddíl postranní lišty

Vyhledat

Oddíl postranní lišty

Rozhlas
Hlášení ze dne 15.11

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE: Ve dne 14. 12. 2018 od 8:00 do 15:00 bude přerušena dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy. Jedná se o h...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Napsali o nás

 http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/o-sto-let-zpatky-v-case-vazansti-posnidali-na-zamecku-20161127.html

Zdroj: http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/o-sto-let-zpatky-v-case-vazansti-posnidali-na-zamecku-20161127.html

Zdroj: http://vyskovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vlcaci-z-byvale-motokrosove-drahy-ve-vazanech-nad-litavou-ohrozovali-deti-20170206.html

Soud o skládce

Události v regionech - Soud s firmou SVS Delta Racing team, z.s.

ČT - soud ve věci skládky v obci Vážany nad Litavou

Příjďte si zasportovat do obce Vážany nad Litavou

Nové domy ve Vážanech nad Litavou
Zdroj: https://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/nove-domy-ve-vazanech-nad-litavou-parcely-vyprodali-za-dva-mesice-20180508.html

Velký zájem o náhradní babičky

ČT1 - Spor ve Vážanech

Vážanská skládka: o podjatosti slavkovských úředníků rozhodne krajZdroj: https://vyskovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vazanska-skladka-o-podjatosti-slavkovskych-uredniku-rozhodne-kraj-20171123.html

Více odkazů zde

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí

Patička stránky