Obsah stránky

Rodičovská linka a linka bezpečí

úterý, 21. listopad 2023 | Ostatní

Linka bezpečí

V rámci služby Linka bezpečí poskytujeme bezplatné poradenství dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích i při řešení každodenních problémů. Současně provozujeme Rodičovskou linku určenou nejen rodičům, ale všem dospělým se starostí o dítě.

 

Rodičovská linka

Rodičovská linka nabízí krizovou pomoc a základní sociální poradenství prostřednictvím telefonu, chatu a e-mailu.

V případě potřeby předává kontakty na další instituce a konkrétní odborná pracoviště.

Služba je anonymní, k jejímu poskytování nepotřebujeme vaše osobní údaje.

Služba je určena rodičům, rodinným příslušníkům a ostatním dospělým jednajícím v zájmu dětí (pedagogové, trenéři atp.). Můžete se na nás obracet s nejrůznějšími starostmi, které se týkají dětí, dospívajících a mladých dospělých do 26 let.

Linka je celorepubliková a je zde pro všechny, kteří jsou schopni se dorozumět v českém jazyce.

Nejčastější témata klientů jsou

  • obtížné životní situace, např. rozvod, nemoc nebo úmrtí člena rodiny, útěk dítěte z domova,
  • psychické a osobnostní problémy dětí, např. zvýšená úzkostnost, sebepoškozování, sebevražedné tendence,
  • nejrůznější výchovné potíže s dětmi od narození po ranou dospělost,
  • školní problémy, např. vztah s učitelem nebo spolužákem, šikana, záškoláctví,
  • podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte v rodině či ve vašem okolí.

Na lince pracují psychologové a odborní pracovníci, kteří mají dlouholetou praxi v rodinném poradenství, prošli výcvikem v telefonické krizové intervenci a pracují pod supervizí.

Z každého telefonického nebo chatového kontaktu pořizujeme krátkou zprávu, která obsahuje stručný popis průběhu hovoru. Přístup k ní mají pracovníci Rodičovské linky, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Přílohy a odkazy z chatové a e-mailové komunikace – z etických a bezpečnostních důvodů vaše přílohy a odkazy neotvíráme.

Neposkytujeme osobní konzultace a výjezdy za klienty.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.