Obsah stránky

Poslední bohoslužba P. Petra Pavla Severina

středa, 03. srpen 2022 | Kulturní a sportovní akce

Dne 31.7.2022 se uskutečnila v kostele sv. Bartoloměje ve Vážanech nad Litavou poslední bohoslužba P. Petra Pavla Severina, který se dne 2.9.2018 stal duchovním správcem  vážanské farnosti.

Za tu dobu se podařilo za finanční podpory obce udělat kus práce na faře a to především výměna oken a dveří.

Za tu dobu  pronesl pan farář mnoho krásných kázání poučných i k zamyšlení, vyprovodil  na poslední cestu několik vážanských občanů, pokřtil nové občánky, požehnal např. motorkám.  Měl tu čest sloužit dne 23.8.2020 na Bartolomějské hody společně s Vatikánským zástupcem sv. Otce Františka nunciem J.E. Mons. Charlesem Danielem  Balvou za přítomnosti Novoříšského opata Mariana Rudolfa Kosíka OPraem, Slavkovského děkana Mgr. Milana Vavro, kněze P. Siarda Kamila Novotného OPraem  slavnostní bohoslužbu.

Velmi dobrá spolupráce byla s farní radou, obecním úřadem, farníky. Je nám moc líto, že pan farář odchází na nové místo.  Vážanští farníci spolu s místostarostou obce Ing. Jaroslavem Řezáčem popřáli panu faráři aby se mu v novém působišti (klášter Nová Říše) daří, popřáli mu hodně zdraví, štěstí, pohody, pokory, naděje, lásky a božího požehnání a hlavně aby nezapomněl na naší vážanskou farnost na kostelíček sv. Bartoloměje.

Ing. Jaroslav Řezáč

člen farní rady

 

Poslední bohoslužba P. Petra Pavla Severina
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.