Obsah stránky

Ostatky ve Vážanech n/Lit. 2017

sobota, 25. únor 2017 | Kulturní a sportovní akce

Letošní OSTATKY ve Vážanech n/Lit. začaly v 10:00 hod., kdy do ulic obce vyšel průvod s dětmi, mládeží a dospělými, oděnými do kostýmů různých pohádkových postav, zvířeny a tradičních povolání, jakož i s na voze jedoucím novomanželským párem - ženichem a nevěstou.

Průvod vyšel po desáté hodině od chovatelského areálu k domu starosty obce, který řádně předal právo na vedení ostatků organizátorům akce - Sleťákům a všem kostýmovaným postavám a popřál jim hodně zdaru při dnešní pochůzce obcí.

Velkým pozitivem letošních ostatků byla nad míru vysoká účast dětí a mládeže!

Paní Stanislava Halamková k této akci uvádí:

V sobotu 25. února jsme my, Sleťáci, pořádali tradiční OSTATKY. Tentokrát jsme se sešli o půl desáté na chovatelském středisku a v deset hodin vyšel průvod více jak čtyřiceti masek. Hlavní slovo, za všechny přítomné masky, měla Maruška Gottwaldová coby MARFUŠA. Pan starosta nám předal právo pořádat MASOPUST. Povolení bylo uděleno a tak hurá na průvod po vesnici. Za doprovodu harmoniky a koňského povozu pana Davida Nakládala a Ivety Klusalové nás všude vítal milý úsměv našich spoluobčanů. Nechybělo něco dobrého na zub i troška páleného na zahřátí. Asi po třech hodinách veselí jsme přišli zpět do areálu chovatelů na malé občerstvení a posezení. Pro dobrou pohodu nám hrál další harmonikář, a tak jsme se rozcházeli domů až kolem šesté hodiny večer.Tuto akci bychom nezvládli tak dobře, kdyby nebylo dobré spolupráce a kreativního přístupu všech zúčastněných. Závěrem bych chtěla poděkovat všem maskám za aktivní účast, zvláště všem dětem za jejich výdrž. Dále pak chovatelům za poskytnutí příjemného zázemí, všem občanům za finanční dary a úplně všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na zdárném průběhu této akce.

a další informace podává paní Ludmila Pilátová:

Ostatky, stejně jako jiné zvyky, jsou dědictví dlouhé minulosti. I když se svět neustále proměňuje, jsou věci, které nám přinášejí radost. Vážany jsou náš domov a já doufám, že i když v příštích letech můžeme o něco přijít, hodně krásného nám ve vzpomínkách zůstane a o to určitě nikdy nepřijdeme. Zůstanou nám společně prožité chvíle, což je jedna z hodnot, která se nedá ničím nahradit. Myslím, že kdo se zúčastnil letošních „Ostatků Vážany 2017“, určitě nelitoval, protože opět Sleťákům přálo i počasí. A pokud je někdo, koho tato akce neoslovila, nevadí, do konce roku jich bude ještě dost, aby si každý nějakou vybral…

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.