Obsah stránky

II. komentovaná prohlídka Vážan n/L. 2015

neděle, 29. listopad 2015 | Kulturní a sportovní akce

Další, tentokrát druhá v pořadí, komentovaná vycházka obcí Vážany nad Litavou proběhla v sobotu 28. 11. 2015. Sraz byl na hlavní autobusové zastávce. Přesně v 16:00 naše akce začala. Vzhledem k tomu, že byla naplánována i prohlídka místní školy, byly informace omezeny na školu a okolí. Kromě znaku obce, který byl v letošním roce umístěn na autobusové zastávce, jsme se zmínili o dnes již neexistující budově „hasičky“, kde v přízemí byla umístěna obecní prádelna. V prostoru autobusové zastávky stála i trafostanice a protékal zde potůček, který dnes již nevidíme. Stejně tak nenajdeme zábradlí, které bylo původně kolem pomníku.

Detailnější poznatky z historie:

I. Pomník obětem I. a II. světové války byl odhalen až 26. 4. 1947. Autorem byl kameník ze Slavkova Julius Čučka. Na pomník byla tenkrát uskutečněna sbírka mezi občany obce.

II. Naše škola byla slavnostně vysvěcena a otevřena 24. 8. 1831. Dříve se děti učily v různých domech. Např. od roku 1810 probíhala výuka v domě č.p. 64. Občas byly podmínky nevyhovující, takže krátký čas v roce 1828 se učilo i v hostinci – č.p. 2. Povinnou školní docházku zavedla císařovna Marie Terezie a první školský řád vypracoval záhaňský, augustiniánský opat Jan Ignác Felbiger a platil pro všechny země monarchie od 6. 12. 1774. Starší děti navštěvovaly školu jen od prosince do března, protože musely pomáhat rodičům v hospodářství. Učitel nebyl dobře placen, takže mnohdy zastával ještě funkci obecního písaře, varhaníka nebo kostelníka.

Účastníci naší vycházky měli možnost si prohlédnout všechny prostory školy a paní ředitelka Stanislava Babušíková nás seznámila se současným stavem a ochotně zodpověděla naše dotazy. Všichni ocenili výzdobu a obdivovali výtvory našich nejmenších. V každém z nás, kdo dříve navštěvoval zdejší školu, vyvolala prohlídka dávno zapomenuté školní zážitky…

Součástí prohlídky byla i návštěva obecní knihovny, kde se děti, které knihovnu navštěvují, cítily „jako doma“. V současnosti probíhá převod knihovny do režimu on-line, který nabídne na webových stránkách obce náhled na všechny tituly v knihovně obsažené.

Cestou do dolní hospody, kde byla naplánována další část naší vycházky, jsme stačili vzpomenout na to, kde byly obchody v této části obce. Byly tu i dvě kovárny, autobusová zastávka nebo první autodoprava pana Hoška.

V prostorách dolní hospody na nás čekalo malé občerstvení a dvacet pět let starý dokument o povodních, které v květnu 1990 postihly naši obec.

Při příležitosti návštěvy v sále dolní hospody jsme zavzpomínali na filmová představení, která si nejméně polovina, z naší 25 ti členné skupinky, pamatovala.

V závěru bych chtěla poděkovat všem účastníkům za zájem o historii obce a také za to, že se všichni podělili, s námi ostatními, o svůj pohled na komentované skutečnosti. Při každodenních starostech si ani neuvědomujeme jak bohatou historii naše „malá“ obec má. Nás starší nesmírně těší i to, že zúčastněné děti o Vážanech ví tolik, že příště s komentovanou prohlídkou obce budou pomáhat.

Já se na to velmi těším. A co vy?

Článek napsala: Ludmila Pilátová, předsedkyně výboru KŠ

P.S.: Děkuji všem, kteří se na uskutečnění této akce podíleli.  Obsluze dolní hospody za vytvoření příjemné atmosféry a zajištění občerstvení a možnosti promítání.

II. komentovaná vycházka obcí Vážany n/Lit
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.