Obsah stránky

Hejtman JMK ve Vážanech n/Lit. 2021

pondělí, 12. duben 2021 | Kulturní a sportovní akce

Na pozvání starosty obce Vážany nad Litavou Ing. Václava Matyáše přijel do obce Vážany n/Lit. dne 6. 4. 2021 pan hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich. Přivítání proběhlo v kostele sv. Bartoloměje, kde duchovní správce vážanské farnosti R.D. Petr Pavel Severin, O. Praem pana hejtmana přivítal a řekl několik slov o historii kostela. Po prohlídce kostela následoval odjezd na skládku, která byla hlavním cílem hejtmanovy návštěvy. Na skládce se mohl pan hejtman podívat, jak vypadá několikaleté neřízené nelegální navážení zeminy a stavebního odpadu. Starosta obce společně s místostarostou postupně osvětlili, proč byl pan hejtman pozván, a to na posouzení podpoření záměru obce pozemek odkoupit s následným provedením rekultivace tak, aby vznikl nový krajinný prvek. Oba přední zastupitelé obce žádali hejtmana o podporu a finanční dotaci.  Následně byla na obecním úřadě pan hejtman představena prezentace na rekultivaci skládky pod názvem „Terénní úpravy Žleb“. Kromě zástupců obce Vážany nad Litavou tj. starosty obce Ing. Václava Matyáše, místostarosty obce Ing. Jaroslava Řezáče a zastupitele obce p. Karla Škraňky se této návštěvy zúčastnili i starostové obcí Hrušky – starosta Jan Kauf, Nížkovic – starosta Dušan Horák,  Kobeřic – starosta Bc. Roman Hanák, Slavkova u Brna – starosta Bc. Michal Boudný a Těšan – starosta Ing. Miroslav Zborovský (rodák naší obce). Na závěr své návštěvy se pan hejtman zapsal do vážanské kroniky.

 

Komentář zapsal:

Ing. Jaroslav Řezáč

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.