Obsah stránky

Havárie kanalizace

pátek, 11. červenec 2014 | Ostatní

Kanalizační stoky v obci, vybudované v 60. a 70. letech minulého století, pomalu dosluhují.  Tato skutečnost se potvrdila i v ulici pod kopcem. Časté ucpávání kanalizace v této části vlivem malého spádu a propadání kanalizace bylo důvodem k razantnímu zásahu.

V měsíci červnu došlo k dalšímu ucpání kanalizace a tak bylo rozhodnuto tuto havárii řešit výměnou potrubí. Touto opravou byla pověřena firma pana Davida Nováka. Firma provedla vykopání původního betonového potrubí a osadila nové plastové potrubí včetně napojení stávajících kanalizačních přípojek. Nové potrubí bylo přespádováno směrem ke hřišti. Zaústěno bylo do stávající kanalizace proti hřišti.

Po zásypu potrubí nastoupili pracovníci obecního úřadu, kteří provedli nový chodník. Bylo uvažováno i s rozšířením  chodníku do předzahrádek, aby zde mohly případně parkovat i osobní automobily, ale tato varianta nezískala v zastupitelstvu obce podporu.

Průběh prací a výsledek si můžete prohlédnout na několika přiložených fotografiích.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.