Obsah stránky

Beseda s knihovnicí - Vážana n/Lit. 2019

úterý, 08. říjen 2019 | Kulturní a sportovní akce

V pondělí 7. 10. 2019, hned po skončení půjčovní doby, tedy úderem šesté hodiny večerní, začala beseda s paní knihovnicí. Tato beseda byla pořádána k „TÝDNU KNIHOVEN“ a navazovala na úspěšnou besedu nad kronikou obce.

Po přivítání přítomných nás Alena Zobačová, naše knihovnice, seznámila s různými informacemi, které se týkaly chodu a historie knihovny, jejích čtenářů a také málo známých aktivit naší knihovnice, které doplnila i zajímavými fotografiemi.

Alena Zobačová vede obecní knihovnu od roku 2008. Již čtvrtým rokem je knihovna umístěna v budově MATEŘSKÉ ŠKOLY a za poslední rok zde byla provedena řada změn – nová podlaha, výmalba, nové regály na knihy atd. Nejvíce knih bylo v knihovně v roce 2013 a to 4753. Nejvíce jich bylo vyřazeno v roce 2016, což bylo 1979 svazků. Největší přírůstek knih byl zaznamenán, za posledních šest let, v roce 2017 a to 104 nových knih. Zvyšují se i výpůjčky knih, návštěvnost knihovny i rozmanitost pořádaných akcí. V roce 2007 bylo pravidelných čtenářů 13 a v loňském roce to byl už dvojnásobek.

V závěru našeho setkání s knihovnicí obce Vážany nad Litavou, jsme ji potěšili tím, že někteří donesli ukázat knihy, které je nějakým způsobem nejvíce oslovily… Zkusili jsme i malé předčítání, protože mezi toho, kdo knihu napsal, a toho, kdo příběh v knize napsaný poslouchá, vstupuje předčitatel.Tak všichni přítomní na sebe mohli nechat působit nejen způsob, mimiku, gestikulaci, hlasitost a tempo předčítání, ale i atmosféru ztichlé knihovny, kde na nás čekají všechny ty – krásné, poučné, zajímavé, skvělé, smutné, nevšední i docela obyčejné – knihy s příběhy, které se mohou stát na několik hodin, nebo i dnů, našimi společníky. Budeme-li chtít.

Znovu jsme se přesvědčili o tom, že i pouhá hodina času, podobně naladěných lidí, může člověka naplnit velkou dávkou pozitivní energie. Závisí pouze na něm, jak a k čemu ji potom využije.

Děkujeme A. Zobačové za všechny připravené informace, za její laskavý přístup k nám čtenářům a těšíme se na další naše společná setkání.

Všem účastníkům patří poděkování za to, že se přišli podělit o své rozmanité "čtenářské" zkušenosti a za nové nápady, které bychom mohli v knihovně uskutečnit.

L. Pilátová - VKŠ

 

 

Beseda s naší knihovnicí
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.