Obsah stránky

Bartolomějské hody - Vážany n/Lit. 2016

pondělí, 29. srpen 2016 | Kulturní a sportovní akce

Ve dnech 26. – 28. 8. 2016 se konaly ve Vážanech n/Lit. tradiční Bartolomějské hody, a to tentokrát stejně jako vloni, s „nabitějším“ programem, než bývalo zvykem v minulých letech.

Letos, při nezájmu mládeže o stárkování, vzali stárkování do svých rukou „ženáči“ a spolu s chasou, která je po celou dobu hodů doprovázela, svým výkonem zaujali snad všechny naše spoluobčany i přespolní návštěvníky hodů 2016.

Toto netradiční spojení ženáčů, dvojic krojovaných stárek a krojovaných dětí, vykouzlilo na obci tu pravou hodovou atmosféru, která se okamžitě promítala do dobré nálady občanů, doprovázejících průvod stárků po obci.

Hody byly časově organizovány původním způsobem, tj. sobota a neděle s předhodovou a hodovou zábavou.

Stárkům, ve složení - Petr Smejsík, Monika Smejsíková, Martin Kohoutek, Zuzana Miholová, Sabina Hrabovská, Martin Ryšánek, Milan Květenský, Martina Květenská, Adam Hrabovský, Šárka Hložková, Lucie Skulínková, Michal Matoušek, Miloš Cenek (nevím přesně), Alena Májková, Marie Gottwaldová, Milada Paseková, Hana Paseková, Marie Paseková, Barbora Chmelařová, Tereza Střížová, Pavlína Střížová, Zuzana Oujezdská, Jarmila Oujezdská, Eva Gottwaldová, Ivana Mixová, Jana Lopatková, Marie Novotná, Zdenek Krajpl, Martin Mixa;  Sklepníkům - Josef Smejsík, Emil Novotný, Luděk Novotný;  Koňskému povozu - David Nakládal, Iveta Klusalová, patří velké uznání a poděkování za to, s jakým nasazením se ujali své role a přenesli do naší obce to pravé hodové kouzlo a ducha hodové tradice.

Takto bychom měli naše hody ctít i nadále, v dalších letech ..., byť si všichni uvědomujeme, že samotné aktéry hodového veselí to stojí mnoho sil a zejména času, který musí na hodové dění obětovat.

Doprovodným prvkem v letošním hodovém programu bylo slavnostní posvěcení nově rekonstruované hasičky a sošky patrona hasičů, sv. Floriána (umístěné na budově hasičky), které provedl sám pan opat Marian Rudolf Kosík. Před posvěcením hasičky položili hasiči věnec k pomníku padlých obětí dvou světových válek a uctili tak krátkou, tichou vzpomínkou zmařené životy vojáků a civilistů a poděkovali za to, že se můžeme v dnešní době - v míru, oddávat světským radostem, jakými právě oslavy a hodování jsou.

Dalším, vysoce hodnoceným, prvkem hodového programu, bylo slavnostní hodové požehnání, odehrávající se v kostele sv. Bartoloměje, za účasti stárků, slavnostně oděných hasičů a velkého počtu dalších přítomných občanů.

Co se statistiky týká, tak sobotní - předhodovou zábavu navštívilo 218 platících hodovníků, nedělní - hodovou zábavu 90 platících návštěvníků a nedělní odpolední hodový program - průvod, posvěcení hasičky a návštěva kostela zhruba 300 přihlížejících občanů.

Program HODŮ 2016 byl jistě náročný. Přinesl nám všem takové momenty a prožitky, které přetrvají v našich myslích ještě po mnoho dnů a my z nich můžeme čerpat energii do dalších nastupujících všedních dnů a zejména do startu nového školního roku 2016/2017.

Velký dík za organizaci a realizaci HODŮ 2016 patří zejména stárkům – P. Smejsíkovi, M. Cenkovi a E. Novotnému, kteří s myšlenkou hodování pod taktovkou ženáčů přišli a dokázali ji perfektně zrealizovat. Poděkujme i dalším spoluorganizátorům akce - TJ Vážany nad Litavou a členům Římskokatolické farnosti Vážany nad Litavou.

A co dodat závěrem: Snad jen přání, aby se naše mládež do takových akcí více zapojovala, přebrala „žezlo hodového dědictví“ a stala se nositelem tohoto kulturního dění v obci.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.