Obec Vážany nad Litavou

Vážany nad Litavou

  ZOBRAZIT MENU

Obsah stránky

Aktuálně - skládka Vážany n/Lit. - 01/2016

Vážení spoluobčané.

Předkládám Vám aktuální informace o dění v kauze „Skládka – Vážany n/Lit.“

V návaznosti na článek, uveřejněný na webu obce, ze dne 15. 10. 2015 a na článek, zveřejněný v listopadovém čísle Vážanského hlásku v r. 2015, předkládám další informace tak, abyste lépe vnímali postupně konané kroky nastavené strategie, vedoucí k omezení či zastavení činnosti na skládce v katastru obce Vážany n/Lit..

Co se tedy od 10/2015 do dneška událo:

1. Po neúspěšném pokusu, kdy Obec Vážany n/Lit. vyzvala MěÚ Slavkov u Brna k podání trestního oznámení za maření výkonu úředního rozhodnutí, došlo alespoň k tomu, že Stavební odbor a Odbor ŽP MěÚ Slavkov u Brna provedly dne 26. 11. 2015 kontrolu na skládce.

2. Obec Vážany n/Lit. podala tedy trestní oznámení, bez podpory MěÚ Slavkov, sama. V současné době již probíhá vyšetřování státním zástupcem OS ve Vyškově. Pro hladší a hlavně rychlejší průběh vyšetřování bude třeba aktivity z řad Vás - občanů, kteří svými výpověďmi o skládce a dlouhodobém provozu na ní, pomohou vyšetřovateli sestavit věrný obraz vzniklé zkázy v katastru obce.

3. Z kontrolního dne vzešly standardní výsledky, které samy o sobě nemohly celý proces okamžitě zvrátit, ale vzhledem ke zjištěnému stavu skládky, která se po necelém půl roce ocitla svou nestabilitou a sesuvem na samotném okraji horního poldru, jsem se bez dalšího otálení obrátil přímo na hejtmana JMK, s požadavkem, aby začal celou věc řešit i krizový štáb KÚ JMK. Ještě před tím jsem svolal zasedání krizového štábu ve Vážanech n/Lit., kde se jednalo o bezpečnostních opatřeních, kterých by bylo v případě živelné pohromy zapotřebí realizovat.

4. Reakce pana hejtmana byla téměř okamžitá a do dvou dnů se rozeběhlo zkoumání a posuzování skládky z pohledu její nebezpečnosti pro obyvatele obce. Proběhlo několik jednání a byl nově vypracován geotechnický posudek, který jasně hovoří o nestabilitě tělesa skládky a o možné katastrofě, která by se dala připodobnit svými následky povodním ve Vážanech n/Lit. v r. 1990. Krizový štáb KÚ JMK jedná okamžitě, tvrdě a nekompromisně, což je velice potěšitelné.

5. Na den 5. 1. 2016 bylo svoláno velké mimořádné jednání na téma skládka. Bylo pozváno 5 odborů z KÚ JMK, 3 odbory z MěÚ Slavkov, Policie ČR, Hasičská záchranný sbor, Povodí Moravy, Česká inspekce ŽP, právníci obou stran, společnost SVS Delta Racing Team a pamětníci povodně z r. 1990. Jednání bylo zahájeno krátkým filmem, ukazujícím dopad povodně na obec a její obyvatele. Zážitek to byl tak silný, že přítomná pamětnice paní St. Babušíková, dlouho hledala ve svém pohnutí slova, kterými chtěla ostatním přítomným dokreslit hrůzy toho smutného dne v r. 1990.

6. Cílem svolaného mimořádného jednání bylo to, aby všechny úřady a odbory, mající doposud co do činění se skládkou, provedly inventuru svojí stávající činnosti a společně našly nový směr, kterým lze účinně omezit činnosti na skládce.

7. Ve svém dalším dopise (po konaném mimořádném jednání) hejtmanovi JMK děkuji za jeho promptní reakci a žádám o schůzku, kterou navrhuji konat až v únoru 2016, tj. po dostatečně dlouhém čase na to, aby dotčené úřady a odbory měly prostor realizovat svoje úkony.

8. V návaznosti na, dne 5. 1. 2016, konané mimořádné jednání ve Vážanech n/Lit., svolává MěÚ Slavkov krizový štáb, který svými závěry atakuje KÚ JMK a rovněž SVS Delta Racing Team.

9. Hejtman Michal Hašek se ujímá vedení kauzy sám a svolává na 18. 1. 2016 zasedání krizového štábu JMK do Vážan n/Lit., za účasti médií a za účasti zástupců výše jmenovaných úřadů a odborů. Cíl je stejný, jak již bylo dáno na mimořádném jednání, dne 5. 1. 2016, a to prozkoumat, zda všechny dosavadní procesy vedené v kauze skládky byly naplněny beze zbytku a nedošlo někde k pochybení. Odpovědnost za celý případ převzala ředitelka KÚ JMK.

10. V souběhu s výše popsaným je stále aktivní Česká inspekce ŽP, která řeší podněty z kontrol, které obec nahlásila v 9/2015 a rovněž i hromadná žaloba, která má již zcela jasný termín podání, tj. 15. 2. 2016.

Závěrem: Jsem velice rád, že na řešení kauzy „Skládka  - Vážany n/Lit.“ již nejsme sami, ale máme zastání u samotného hejtmana JMK, za podpory dotčených úřadů.

Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Datum a čas: 31.01.2016 22:32
Napsal: Mat
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Rozklikávací rozpočet

 

Mobilní aplikace OBCE NA WEBU

Můžete si ji stáhnout kliknutím na obrázek a vše vyzkoušet:

Nyní na Google Play

Po stažení aplikace do telefonu stačí přidat obec Vážany nad Litavou a od té chvíle vám budou chodit notifikace o nových článcích a událostech.

Jsme pro Vás i na Facebooku! Klikni :-)

 

Oddíl postranní lišty

Vyhledat

Oddíl postranní lišty

Rozhlas
Hlášení ze dne 22.11

Obecní úřad Vážany nad Litavou oznamuje, že v pátek dne 25. 11. 2022 proběhne na autobusové zastávce stavění vánočního stromu těžkou technikou. Žádáme majitele aut, kteří na výše uvedeném místě par...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Napsali o nás

 http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/o-sto-let-zpatky-v-case-vazansti-posnidali-na-zamecku-20161127.html

Zdroj: http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/o-sto-let-zpatky-v-case-vazansti-posnidali-na-zamecku-20161127.html

Zdroj: http://vyskovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vlcaci-z-byvale-motokrosove-drahy-ve-vazanech-nad-litavou-ohrozovali-deti-20170206.html

Zdroj: https://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/vybornou-slivovici-si-musim-poctive-odpracovat-rika-vitez-vazanskeho-kostu-20190324.html?fbclid=IwAR2gs8_PFJe8WKViHFUdour5vpygItaq8vf7rjuUimGH1Qu6A_jb4oeYXZs

Znojemský týden - Zámek Vážany nad Litavou

Televize spolu - "Odkupu černé skládky ve Vážanech n/Lit."

ČT 1 - koupě skládky Vážany n/Lit. (min. 7:04)

Vážany nad Litavou plánují koupit problematickou skládku zeminy

ČT 1 - skládka Vážany n/Lit.

Ve Vážanech si procvičili mozek.

Vážany slavily Bartolomějské hody ...

Kavárna u tří koček děti bavila.

Děti z Vážky se stanou prvňáky

Jak bojují Vážanští s koronavirem?

Zdroj: https://vyskovsky.denik.cz/ctenar-reporter/jak-bojuji-vazansti-s-koronavirem-20200325.html

Vážanský karneval

Celodenní tvoření v obecní kníhovně

Martina se pere se životem jako lvice

Vítěz Vážanského koštu - Vyškovský deník

ČT1 - soud ve věci skládky Vážany n/L. - ROZSUDEK

Události v regionech - Soud s firmou SVS Delta Racing team, z.s.

ČT - soud ve věci skládky v obci Vážany nad Litavou

Zdroj: https://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/nove-domy-ve-vazanech-nad-litavou-parcely-vyprodali-za-dva-mesice-20180508.html

Zdroj: https://vyskovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vazanska-skladka-o-podjatosti-slavkovskych-uredniku-rozhodne-kraj-20171123.html

Více odkazů zde

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí

Patička stránky