Obec Vážany nad Litavou

Vážany nad Litavou

  ZOBRAZIT MENU

Obsah stránky

Aktuálně - skládka Vážany n/Lit. - 01/2016

Vážení spoluobčané.

Předkládám Vám aktuální informace o dění v kauze „Skládka – Vážany n/Lit.“

V návaznosti na článek, uveřejněný na webu obce, ze dne 15. 10. 2015 a na článek, zveřejněný v listopadovém čísle Vážanského hlásku v r. 2015, předkládám další informace tak, abyste lépe vnímali postupně konané kroky nastavené strategie, vedoucí k omezení či zastavení činnosti na skládce v katastru obce Vážany n/Lit..

Co se tedy od 10/2015 do dneška událo:

1. Po neúspěšném pokusu, kdy Obec Vážany n/Lit. vyzvala MěÚ Slavkov u Brna k podání trestního oznámení za maření výkonu úředního rozhodnutí, došlo alespoň k tomu, že Stavební odbor a Odbor ŽP MěÚ Slavkov u Brna provedly dne 26. 11. 2015 kontrolu na skládce.

2. Obec Vážany n/Lit. podala tedy trestní oznámení, bez podpory MěÚ Slavkov, sama. V současné době již probíhá vyšetřování státním zástupcem OS ve Vyškově. Pro hladší a hlavně rychlejší průběh vyšetřování bude třeba aktivity z řad Vás - občanů, kteří svými výpověďmi o skládce a dlouhodobém provozu na ní, pomohou vyšetřovateli sestavit věrný obraz vzniklé zkázy v katastru obce.

3. Z kontrolního dne vzešly standardní výsledky, které samy o sobě nemohly celý proces okamžitě zvrátit, ale vzhledem ke zjištěnému stavu skládky, která se po necelém půl roce ocitla svou nestabilitou a sesuvem na samotném okraji horního poldru, jsem se bez dalšího otálení obrátil přímo na hejtmana JMK, s požadavkem, aby začal celou věc řešit i krizový štáb KÚ JMK. Ještě před tím jsem svolal zasedání krizového štábu ve Vážanech n/Lit., kde se jednalo o bezpečnostních opatřeních, kterých by bylo v případě živelné pohromy zapotřebí realizovat.

4. Reakce pana hejtmana byla téměř okamžitá a do dvou dnů se rozeběhlo zkoumání a posuzování skládky z pohledu její nebezpečnosti pro obyvatele obce. Proběhlo několik jednání a byl nově vypracován geotechnický posudek, který jasně hovoří o nestabilitě tělesa skládky a o možné katastrofě, která by se dala připodobnit svými následky povodním ve Vážanech n/Lit. v r. 1990. Krizový štáb KÚ JMK jedná okamžitě, tvrdě a nekompromisně, což je velice potěšitelné.

5. Na den 5. 1. 2016 bylo svoláno velké mimořádné jednání na téma skládka. Bylo pozváno 5 odborů z KÚ JMK, 3 odbory z MěÚ Slavkov, Policie ČR, Hasičská záchranný sbor, Povodí Moravy, Česká inspekce ŽP, právníci obou stran, společnost SVS Delta Racing Team a pamětníci povodně z r. 1990. Jednání bylo zahájeno krátkým filmem, ukazujícím dopad povodně na obec a její obyvatele. Zážitek to byl tak silný, že přítomná pamětnice paní St. Babušíková, dlouho hledala ve svém pohnutí slova, kterými chtěla ostatním přítomným dokreslit hrůzy toho smutného dne v r. 1990.

6. Cílem svolaného mimořádného jednání bylo to, aby všechny úřady a odbory, mající doposud co do činění se skládkou, provedly inventuru svojí stávající činnosti a společně našly nový směr, kterým lze účinně omezit činnosti na skládce.

7. Ve svém dalším dopise (po konaném mimořádném jednání) hejtmanovi JMK děkuji za jeho promptní reakci a žádám o schůzku, kterou navrhuji konat až v únoru 2016, tj. po dostatečně dlouhém čase na to, aby dotčené úřady a odbory měly prostor realizovat svoje úkony.

8. V návaznosti na, dne 5. 1. 2016, konané mimořádné jednání ve Vážanech n/Lit., svolává MěÚ Slavkov krizový štáb, který svými závěry atakuje KÚ JMK a rovněž SVS Delta Racing Team.

9. Hejtman Michal Hašek se ujímá vedení kauzy sám a svolává na 18. 1. 2016 zasedání krizového štábu JMK do Vážan n/Lit., za účasti médií a za účasti zástupců výše jmenovaných úřadů a odborů. Cíl je stejný, jak již bylo dáno na mimořádném jednání, dne 5. 1. 2016, a to prozkoumat, zda všechny dosavadní procesy vedené v kauze skládky byly naplněny beze zbytku a nedošlo někde k pochybení. Odpovědnost za celý případ převzala ředitelka KÚ JMK.

10. V souběhu s výše popsaným je stále aktivní Česká inspekce ŽP, která řeší podněty z kontrol, které obec nahlásila v 9/2015 a rovněž i hromadná žaloba, která má již zcela jasný termín podání, tj. 15. 2. 2016.

Závěrem: Jsem velice rád, že na řešení kauzy „Skládka  - Vážany n/Lit.“ již nejsme sami, ale máme zastání u samotného hejtmana JMK, za podpory dotčených úřadů.

Ing. Václav Matyáš, starosta obce

Datum a čas: 31.01.2016 22:32
Napsal: Mat
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Důležitá oznámení

Od 21. 7. 2017 (a potom každý pátek, vždy v 19:00 hod., v horní hospodě) začínají nácviky na HODY 2017. Každý, kdo má zájem absolvovat o letošních hodech nedělní průvod a odpolední hodovou zábavu v kroji, ať se dostaví a zapojí se do hodového dění.

Oddíl postranní lišty

Vyhledat

Oddíl postranní lišty

Rozhlas
Hlášení ze dne 27.07

Tělovýchovná Jednota Vážany nad Litavou, oddíl kopané, zvé své příznivce na přátelské fotbalové utkání našeho “A”mužstva s mužstvem Svratka Brno “B”, v neděli 30.7.2017 v 10:30 hod na fotbalovém hř...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Napsali o nás

 http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/o-sto-let-zpatky-v-case-vazansti-posnidali-na-zamecku-20161127.html

Zdroj: http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/o-sto-let-zpatky-v-case-vazansti-posnidali-na-zamecku-20161127.html

Zdroj: http://vyskovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vlcaci-z-byvale-motokrosove-drahy-ve-vazanech-nad-litavou-ohrozovali-deti-20170206.html

Chyť, změř a pusť.

Důkazní břemeno stran skládky je prý na obci

Soud pozastavil skládku

Vlčáci z bývalé motokrosové dráhy

O sto let zpátky v čase

K zakázané skládce míří náklaďáky

Hejtman na jednání ve Vážanech n/Lit.

Tabule u vjezdu na skládku ve Vážanech

Vážanská skládka pohledem hejtmana

Někdo zatarasil vjezd na skládku

Byty pro sociálně slabší občany

Oprava místní komunikace Vážany n/Lit.

Problémová motokrosová dráha

Auta vozí na skládku odpad dál ...

Sanace skládky ve Vážanech n/Lit.?

Více odkazů zde

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí

Patička stránky