Obec Vážany nad Litavou

Vážany nad Litavou

  ZOBRAZIT MENU

Obsah stránky

II. komentovaná prohlídka Vážan n/L. 2015

Další, tentokrát druhá v pořadí, komentovaná vycházka obcí Vážany nad Litavou proběhla v sobotu 28. 11. 2015. Sraz byl na hlavní autobusové zastávce. Přesně v 16:00 naše akce začala. Vzhledem k tomu, že byla naplánována i prohlídka místní školy, byly informace omezeny na školu a okolí. Kromě znaku obce, který byl v letošním roce umístěn na autobusové zastávce, jsme se zmínili o dnes již neexistující budově „hasičky“, kde v přízemí byla umístěna obecní prádelna. V prostoru autobusové zastávky stála i trafostanice a protékal zde potůček, který dnes již nevidíme. Stejně tak nenajdeme zábradlí, které bylo původně kolem pomníku.

Detailnější poznatky z historie:

I. Pomník obětem I. a II. světové války byl odhalen až 26. 4. 1947. Autorem byl kameník ze Slavkova Julius Čučka. Na pomník byla tenkrát uskutečněna sbírka mezi občany obce.

II. Naše škola byla slavnostně vysvěcena a otevřena 24. 8. 1831. Dříve se děti učily v různých domech. Např. od roku 1810 probíhala výuka v domě č.p. 64. Občas byly podmínky nevyhovující, takže krátký čas v roce 1828 se učilo i v hostinci – č.p. 2. Povinnou školní docházku zavedla císařovna Marie Terezie a první školský řád vypracoval záhaňský, augustiniánský opat Jan Ignác Felbiger a platil pro všechny země monarchie od 6. 12. 1774. Starší děti navštěvovaly školu jen od prosince do března, protože musely pomáhat rodičům v hospodářství. Učitel nebyl dobře placen, takže mnohdy zastával ještě funkci obecního písaře, varhaníka nebo kostelníka.

Účastníci naší vycházky měli možnost si prohlédnout všechny prostory školy a paní ředitelka Stanislava Babušíková nás seznámila se současným stavem a ochotně zodpověděla naše dotazy. Všichni ocenili výzdobu a obdivovali výtvory našich nejmenších. V každém z nás, kdo dříve navštěvoval zdejší školu, vyvolala prohlídka dávno zapomenuté školní zážitky…

Součástí prohlídky byla i návštěva obecní knihovny, kde se děti, které knihovnu navštěvují, cítily „jako doma“. V současnosti probíhá převod knihovny do režimu on-line, který nabídne na webových stránkách obce náhled na všechny tituly v knihovně obsažené.

Cestou do dolní hospody, kde byla naplánována další část naší vycházky, jsme stačili vzpomenout na to, kde byly obchody v této části obce. Byly tu i dvě kovárny, autobusová zastávka nebo první autodoprava pana Hoška.

V prostorách dolní hospody na nás čekalo malé občerstvení a dvacet pět let starý dokument o povodních, které v květnu 1990 postihly naši obec.

Při příležitosti návštěvy v sále dolní hospody jsme zavzpomínali na filmová představení, která si nejméně polovina, z naší 25 ti členné skupinky, pamatovala.

V závěru bych chtěla poděkovat všem účastníkům za zájem o historii obce a také za to, že se všichni podělili, s námi ostatními, o svůj pohled na komentované skutečnosti. Při každodenních starostech si ani neuvědomujeme jak bohatou historii naše „malá“ obec má. Nás starší nesmírně těší i to, že zúčastněné děti o Vážanech ví tolik, že příště s komentovanou prohlídkou obce budou pomáhat.

Já se na to velmi těším. A co vy?

Článek napsala: Ludmila Pilátová, předsedkyně výboru KŠ

P.S.: Děkuji všem, kteří se na uskutečnění této akce podíleli.  Obsluze dolní hospody za vytvoření příjemné atmosféry a zajištění občerstvení a možnosti promítání.

Datum a čas: 29.11.2015 22:33
Napsal: Mat
Kategorie: Kulturní a sportovní akce

Obsah postranní lišty

Důležitá oznámení

Od 21. 7. 2017 (a potom každý pátek, vždy v 19:00 hod., v horní hospodě) začínají nácviky na HODY 2017. Každý, kdo má zájem absolvovat o letošních hodech nedělní průvod a odpolední hodovou zábavu v kroji, ať se dostaví a zapojí se do hodového dění.

Oddíl postranní lišty

Vyhledat

Oddíl postranní lišty

Rozhlas
Hlášení ze dne 27.07

Tělovýchovná Jednota Vážany nad Litavou, oddíl kopané, zvé své příznivce na přátelské fotbalové utkání našeho “A”mužstva s mužstvem Svratka Brno “B”, v neděli 30.7.2017 v 10:30 hod na fotbalovém hř...

Přečíst celé hlášení >

Oddíl postranní lišty

Napsali o nás

 http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/o-sto-let-zpatky-v-case-vazansti-posnidali-na-zamecku-20161127.html

Zdroj: http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/o-sto-let-zpatky-v-case-vazansti-posnidali-na-zamecku-20161127.html

Zdroj: http://vyskovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vlcaci-z-byvale-motokrosove-drahy-ve-vazanech-nad-litavou-ohrozovali-deti-20170206.html

Chyť, změř a pusť.

Důkazní břemeno stran skládky je prý na obci

Soud pozastavil skládku

Vlčáci z bývalé motokrosové dráhy

O sto let zpátky v čase

K zakázané skládce míří náklaďáky

Hejtman na jednání ve Vážanech n/Lit.

Tabule u vjezdu na skládku ve Vážanech

Vážanská skládka pohledem hejtmana

Někdo zatarasil vjezd na skládku

Byty pro sociálně slabší občany

Oprava místní komunikace Vážany n/Lit.

Problémová motokrosová dráha

Auta vozí na skládku odpad dál ...

Sanace skládky ve Vážanech n/Lit.?

Více odkazů zde

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí

Patička stránky